Selecteer een pagina
Privacy Beleid

Maart 2018

Aannemersbedrijf  Teerenstra neemt uw privacy zeer serieus. Dit beleid legt uit hoe wij de gegevens gebruiken welke u ons toevertrouwt middels het klantformulier of andere kanalen, en welke we verkrijgen vanuit derde partijen, inclusief hoe wij deze delen met derde partijen.

Hoe gebruiken we uw gegevens?
Wij zullen uw persoonlijke gegevens enkel voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het administreren en beheren van onze relatie met u, inclusief het opzetten en onderhouden van een klantaccount.
 • Het verwerken van orders van u voor goederen en diensten.
 • Om al uw verzoeken naar behoren te kunnen verwerken.
 • Voor een correctieve actie van een project.
 • Om te voldoen aan alle noodzakelijke wet- en regelgeving.
 • Om u te voorzien van details over producten, diensten en promoties.
 • Om u te berichten bij verandering(en) in onze werkwijze(n).
 • Om credit checks uit te voeren bij derde partijen van tijd tot tijd (bijvoorbeeld bij inschrijving op rekening, of verzoek tot verhoging bestedingslimiet).
 • Voor de noodzakelijke acties met betrekking tot non-betaling.

In relatie tot deze doeleinden bestaat de mogelijkheid dat wij uw informatie delen met derde partijen die voor ons diensten uitvoeren, zoals bedrijfspartners (inclusief drukwerk-partners en kredietinformatiepartners), en fraudepreventie organisaties, allen gevestigd binnen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook onder andere omstandigheden delen met derde partijen, in het bijzonder:

 • Als we verplicht zijn uw persoonlijke informatie vrij te geven of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om onze handelsvoorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen.
 • Om de rechten, eigendommen of veiligheid van Aannemersbedrijf Danny Teerenstra B.V., onze medewerkers, onze klanten of anderen te beschermen, bijvoorbeeld door middel van cameratoezicht in onze vestigingen.
 • In reactie op een verzoek van een overheidsinstantie (inclusief een toezichthouder), bijvoorbeeld op bevel van Politie.
 • Als we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens zullen doorgeven aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.

Indien nodig voor invorderingsdoeleinden kunnen we ook aanvullende informatie over u verkrijgen, die verder gaat dan de gegevens die u in uw klantformulier heeft opgegeven, van kredietinformatiebureaus. Onze wettelijke basis voor dit gebruik van uw persoonlijke gegevens kan zijn dat (a) het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen bij het besturen van onze onderneming en/of het leveren van goederen en diensten aan u; en/of (b) het noodzakelijk is voor de uitvoering van contracten waarbij u een partij bent.

Cameratoezicht in vestiging.
In onze vestigingen maken wij gebruik van cameratoezicht ter bescherming van onze goederen en onze medewerkers.

Hoe onderhouden we met u contact?
Van tijd tot tijd houden we ook graag contact met u om details te verstrekken over onze diensten en werkzaamheden. Hiervoor dient u de desbetreffende checkbox op het klantformulier aan te kruisen voor de gewenste contactmethode. Indien u geen contact wenst, zet u geen kruis. Indien u zich wenst af te melden, dan kunt u dit doen doormiddel van een mail te sturen naar:
info@dannyteerenstra.nl

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie.
U heeft verschillende rechten op het gebied van wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie, inclusief rechten om:

 • toegang te vragen tot persoonlijke informatie die we over u bewaren en details over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • ons te verzoeken om onnauwkeurige persoonlijke informatie te corrigeren.
 • ons te verzoeken om in bepaalde omstandigheden persoonlijke informatie te verwijderen.
 • uw persoonlijke informatie te ontvangen in een formaat dat geschikt is voor verzending naar een derde partij.
 • bezwaar te hebben tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie (inclusief profilering) op bepaalde gronden en/of dit te beperken.
 • bezwaar te hebben tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing.
 • bezwaar te maken tegen elke beslissing over u die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking (inclusief eventuele profilering) die juridische gevolgen heeft of op andere belangrijke punten invloed op u heeft.
 • Een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

U kunt op elk gewenst moment bij ons een verzoek indienen met betrekking tot deze rechten stellen door contact met ons op te nemen via info@dannyteerenstra.nl. Alle informatie waarop u recht hebt, wordt binnen een redelijke termijn verstrekt, met inachtneming van de uitzonderingen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is, rekening houdend met informatie die nodig is voor productgarantie- of terugroepdoeleinden, toepasselijke wettelijke vereisten en verjaringstermijnen.

Hoe contact met ons op te nemen.
Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via e-mail naar:
info@dannyteerenstra.nl
Of per post aan:

Aannemersbedrijf Teerenstra B.V.
o.v.v. Privacy
Nijverheidsweg 19B
1851 NW Heiloo